Inchide fereastra REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
Tel: 0267-351890, Fax: 0267-351024
Registru Comertului: J/40/450/1991 Cod fiscal: RO 1590120
Cont B.R.D. Sfantu Gheorghe: RO42 BRDE 150S V014 6253 1500

 

 

DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA

 

organizează în data de 3 martie 2014, orele 11,oo, la sediul său din municipiul

Sfântu Gheorghe, str. Kos Karoly, nr.5/A, jud.Covasna,

licitație publică cu strigare,

pentru vânzare de masă lemnoasă fasonata la drum auto forestier provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council ( FSC )

Licitația se organizează și se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de R.N.P. – Romsilva, aprobat prin OM nr.1898/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Volumul net total oferit spre vânzare la licitație este de, 487,0 mc, din care 394,0 mc lemn lucru rasinoase, 55,0 mc lemn foc rasinoase si 38,0 mc lemn foc diverse tari. Listele cu loturile previzionate de material lemnos oferite, sunt afișate la sediul direcției silvice și la sediile ocoalelor silvice din subordine și sunt publicate pe pagina de internet a R.N.P.-Romsilva, la adresa www.rosilva.ro, rubrica ‘’Publicitate Anunțuri –Licitații vânzare masă lemnoasă fasonata’’

Preselecția persoanelor juridice în vederea participării la licitație, va avea loc la sediul direcției silvice in data de 26.02.2014.Termenul limită de depunere și înregistrare la Direcția Silvică Covasna, a documentelor pentru participarea la licitatie, este 25.02.2014, orele 16,oo.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecata în urma licitației, se va putea vinde prin negociere în data de 03.03.2014 orele 12,oo, numai persoanelor juridice care au fost admise la licitație, cu respectarea prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de R.N.P. – Romsilva, aprobat prin OM nr.1898/2010, cu modificările și completările ulterioare

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 0267/316891 și 0267/351890.